Υπερκαλιαιμία

βλέπε: υπερκαλιαιμία. Οι συγκεντρώσεις καλίου πλάσματος ρυθμίζονται από σύμπραξη πολλών παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνεται η αλδοστερόνη, η οξεοβασική ισορροπία και οι συγκεντρώσεις ινσουλίνης. Η μεταβολική οξέωση συνδέεται με υπερκαλιαιμία,, εφόσον το [Κ+] και το [Η+] ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ανταλλαγή στις κυτταρικές μεμβράνες και τα άπω σωληνάρια. Στις ΗΚΓ-μεταβολές που παρατηρούνται επί υπερκαλιαιμίας, συμπεριλαμβάνονται υψηλά, ασύμμετρα κύματα Τ, μικρά κύματα Ρ, διεύρυνηση του QRS, που ωθεί προς ασυστολία. 

αίτια υπερκαλιαμίας
Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
φάρμακα*: καλιοπροστατευτικά διουρητικά, αναστολείς ACE, αναστολείς υποδοχέων της αγγειοτασίνης 2, σπειρονολακτόνη, κυκλοσπορίνη, ηπαρίνη**.
μεταβολική οξέωση
νόσος του Addison
ραβδομυόλυση
μαζική μετάγγιση αίματος.

τροφές πλούσιες σε κάλιο

υποκατάστατα άλατος (καθώς πειρέχουν κάλιο, μάλλον, παρά νάτριο), μπανάνες, πορτοκάλια, αβοκάντο, σπανάι, τομάτες. 

-------

* Οι β-αναστολείς εμπλέκονται στην μεταφορά του καλίου εντός των κυττάρων και μπορεί, δυνητικά, να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία, σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Γιαυτό, η σαλβουταμόλη και άλλοι β-διεγέρτες, χρησιμοποιούνται μερικές φορές, ως φάρμακο διασώσεως,

**τόσο η μη κλασματποιημένη, όσο και οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες, μπορεί να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία, λόγω αναστολής εκρίσεως αλδοστερόνης.