μεθοτρεξάτη ως αίτιο φαρμακοεπάγωγης διάμεσης πνευμονοπάθειας Drug-induced interstitial lung disease (DI-ILD)

 Όπως είναι γνωστό, οι φαρμακοεπάγωγες πνευμονικές επιπλοκές (ΦΕΠ) αφορούν στους αεραγωγοπύς, το παρέγχυμα, την πνευμονική κυκλοφορία, τοιν υπεζωκότα, τους θωρακικούς λεμφαδένες, και το νευρομυϊκό σύστημα. Οι φραμακοεπάγωγες διάμεσες πνευμονοπάθειες, παριστούν, επομένως, μια από τις πολλές εκδηλώσεις των φαρμακοεπάγωγων επιπλοκών και εκτείνονται από τις υποκλινικές εκδηλώσεις μέχρι το απειλητικό για τη ζωή σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων. Εμφανίζονται με ειδικούς απεικονιστικούς χαρακτήρες, παθολογοανατομικά ευρήματα και και οφείλονται σε συγκεκριμένα φάρμακα (αναλυτική παρουσίαση). 

 Η μεθοτρεξάτη χρησιμοποιείται συχνά στη θεραπεία της ρευματοειδούς (

) αρθρίτιδας. ΦΕΠ επιπίπτουν στο 1% περίπου τοων θεραπευομένων. Εκδηλώνεται με ευρήματα πνευμονίας εξ υπερευαισθησίας,