Ερωτηματολόγιο St George

             
ερωτηματολόγιο  St George για ασθενείς με ΧΑΠ
Μέρος 1ο  (η ακριβής διάρκεια/περίοδος δεν είναι σημαντική παράμετρος)
1  Έχετε βήχα
Τις περισσότερες ημέρες  [80.6]
μερικές ημέρες    [46.3]

 

Με αφορμή λοιμώξεις   [28.1]
Όχι καθόλου    [0.0]
2 Έχετε απόχρεμψη
Τις περισσότερες  ημέρες   [76.8]
Μερικές ημέρες   [47.0]
Με αφορμή λοιμώξεις        [30.2]
Όχι καθόλου  [0.0]
3 Έχετε δύσπνοια
Τις περισσότερες ημέρες     [87.2]
Μερικές ημέρες   [50.3]
Όχι καθόλου  [0.0]
4 Έχετε επεισόδια συριγμού
Τις περισσότερες ημέρες  [86.2]
Μερικές ημέρες  [71.0]
Λίγες ημέρες      [45.5]
Με αφορμή λοιμώξεις  [36.4]
Όχι καθόλου      [0.0]
5 Πόσα επεισόδια παροξύνσεων, προβλημάτων έχετε (σύμφωνα με την αντίληψη του ασθενούς, όχι του ιατρού)
3  ή περισσότερα    [80.1]
1-2 επεισόδια          [52.3]
Όχι καθόλου            [0.0]
6 Πόσο συχνά έχετε ”καλές” ημέρες με ελάχιστα αναπνευστικά προβλήματα
Καθόλου   [93.3]
Λίγες         [76.6]
Οι περισσότερες είναι καλές [38.5]
Κάθε ημέρα  όχι        [0.0]  
                      ναι        [62.0]    
 
Μέρος 2ο έλεγχος τρέχουσας καταστάσεως, όχι αναγκαστικά, σήμερα
 
Πως θα περιγράφατε τη κατάσταση της αναπνοής σας, μόνο μία απάντηση
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχω                     [82.9]
Μου προκαλεί μερικά προβλήματα                          [34.6]
Δεν μου προκαλεί προβλήματα                                 [0.0]
9 Ερωτήματα σχετικά με το είδος της ασκήσεως που σας προκαλεί δύσπνοια. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις
Όταν επιχειρώ να πλυθώ ή να ντυθώ     σωστό/λάθος       [82.8]
Όταν περπατάω μέσα στο σπίτι        σωστό/λάθος            [80.2]
Όταν περπατάω έξω από το σπίτι σε οριζόντιο επίπεδο σωστό/λάθος   [ 81.4]
Όταν ανεβαίνω σκαλοπάτια                  σωστό/λάθος       [76.1]
Όταν περπατάω σε ανηφορικό δρόμο        σωστό/λάθος [75.8]
10 Διευκρινίσεις για το βήχα και τη δύσπνοια. Οι απαντήσεις είναι αναγκαίες
Ο βήχας μου είναι βασανιστικός              σωστό/λάθος    [81.1]
Ο βήχας μου είναι κουραστικός                 σωστό/λάθος   [79.1]
Δυσπνοώ όταν ομιλώ                    Σ/Λ                              [84.5]
Δυσπνοώ όταν σηκώνομαι από το κρεβάτι   σωστό/λάθος [76.8]
Ο βήχας ή η δύσπνοια εμποδίζουν τον ύπνο μου     Σ/Λ     [87.9]
Εξαντλούμαι εύκολα                 σωστό/λάθος                       [84.0]
11 Άλλες συνέπειες που τα προβλήματα αναπνοής συνεπάγονται
Ο βήχας μου ή δύσπνοιά μου ενοχλούν το περιβάλλον μου  Σ/Λ  [74.1]
Τα αναπνευστικά μου προβλήματα φέρνουν δυσφορία στο επριβάλλον κου (οικογένεια, γειτονιά, φίλους)    Σ/Λ   [79.1]
Όταν έχω δύσπνοια καταλαμβάνοπμαι από πανικό ή φόβο για τη ζωή μου     Σ/Λ   [87.7]
Αισθάνομαι ότι τα προβλήματα της αναπνοής μου παραμένουν εκτός ελέγχου    Σ/Λ     [90.1]
Αισθάνομαι ανάξιος, λόγω των πορβλημάτων αναπνοής Σ/Λ  [89.9]
Η άσκηση δεν είναι ασφαλής για μένα   Σ/Λ   [75.7]
Το κάθε τι μου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο    Σ/Λ   [84.5]
12 Συνέπειες της κακής αναπνοής στη φυσική δραστηριότητα. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Εάν ο ασθενής είναι ανήμπορος για φυσική δραστηριότητα, εξ άλλων προβλημάτων, η απάντηση είναι ”λάθος”.
  1. Χρειάζομαι πολύ χρόνο να πλυθώ ή να ντυθώ   Σ/Λ    [74.2]
  2. Δεν μπορώ να πάρω το μπάνιο μου ή μου παίρνει πολύ χρόνο  Σ/Λ   [81.0]
  3. Βαδίζω βραδύτερα, συγκριτικά με τους άλλους ή υποχρεώνομαι σε συχνές παύσεις για ξεκούραση     Σ/Λ    [71.7]
  4. Εάν επιχειρήσω να ανέβω κλίμακα, πρέπει να πάω αργά ή υποχρεώνομαι σε διακοπές   Σ/Λ     [70.6]
  5. Εάν βιάζομαι ή βαδίζω γρήγορα, πρέπει να σταματήσω ή να επιβραδύνω    Σ/Λ     [72.3]
  6. Η αναπνοή μου δεν με βοηθάει να βαδίσω επί ανηφορικού εδάφους να μεταφέρω πράγματα σε όροφο, να περιποιηθώ τον κήπο, όπως να ξεβοτανίσω κλπ.   Σ/Λ     [74.5]
  7. Η αναπνοή μου με εμποδίζει να εκτελέσω πράξεις, όπως να μεταφέρω βαρειά φορτία, να σκάψω τον κήπο, να κάνω τροχάδην ή να βαδίσω με 5 χιλιόμετρα την ώρα κλπ. Σ/Λ   [71.4] 
13 Βαθμός στον οποίο τα προβλήματα αναπνοής  επηρεάζουν δυσμενώς την καθημερινή ζωή. (Οι απαντήσεις είναι αναγκαίες σε κάθε ερώτηση. Εάν ο εξεταζόμενος έχει βαθμό αναπηρίας οφειλόμενη σε άλλο, πλην της αναπνοιής λόγο (ους) η απάντηση πρέπει να είναι ”λάθος”.
Δεν μπορώ να συμμετέχω σε αθλήματα ή παιχνίδια   Σ/Λ    [64.8]
Δεν μπορώ να βγω για διασκέδαση ή αναψυχή     Σ/Λ         [79.8]
Δεν μπορώ να βγώ για ψώνια  Σ/Λ                                       [81.0]
Δεν μπορώ να συγυρίσω το σπίτι μου     Σ/Λ                       [79.1]
Δεν μπορώ να απομακρυνθώ από το κραβάτι ή την καρέκλα μου Σ/Λ                                                                                               
14 Δραστηριότητες που εμποδίζονται από την αναπνοή
Η αναπνοή μου δεν με εμποδίζει να κάνω ότιδήποτε μου αρέσει να κάνω                                  Σ/Λ                                             [0.0]
Η αναπνοή μου με εμποδίζει να κάνω 1 ή 2 πράγματα από εκείνα που επιθυμώ να κάνω   Σ/Λ                                                       [42.0]
Η αναπνοή μου με εμποδίζχει να κάνω τα περισσότερα από εκείνα που θα επιθυμούσα           Σ/Λ                                            [84.2]

Η αναπνοή μου με εμπιδίζει να κάνω οτιδήποτε  Σ/Λ          [96.7]     

  Η δύσπνοια δεν είναι ένα διακριτά υπολογιζόμενο μέγεθος. Το ερωτηματολόγιο St George είναι ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 76 ερωτήσεων, με τις οποίες αποτιμώνται 3 απόψεις της παθολογικής ακταστάσεως στην οποία ευρίσκεται ο ασθενής: συμπτώματα (τύπος, συχνότητα, βαρύτητα), δραστηριότητα (εκείνες που αναστέλλονται ή διακόπτονται, λόγω δύσπνοιας), και οια σκούμενες δυσμενείς επιδράσεις της δύσπνολιας στην ποιότητα ζωής(περιορισμός κοινωνικών δράσεων και ψυχολογικλες καταπονήσεις, λόγω της παθήσεως). έτσι, το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε  δύο ενότητες Στην 1ο ενότητα εκτιμάται η επίδοση (: score) της υποκειμενικής αντιλήψεως των συμπτωμάτων και εκτείνεται στις ερωτήσεις 1-7 και στο 2ο,αφορά στις ερωτήσεις 8-14, με τις οποίες προσεγγίζονται οι επιδόσεις της δραστηριότητας και της επιδράσεως της παθήσεως στην καθημερινότητα. Με την επίδοση δραστηριότητας εκτιμώνται οι διαταραχές της καθημερινότητας, οφειλόμενες στην πάθηση, ενώ με το την επίδοση επιδράσεως, οι αποκλίσεις στις ψυχοκοινωνικές λειτουργίες, που οφείλονται στην πάθηση.
Υπολογίζετι μια τιμή για κάθε ενότητα και το τελικό αποτέλεσμα είναι άθροισμα των επιμέρους (β88).
Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε ήσυχο περιβάλλον, ελεύθερο οχλήσεων και ο εξεταζόμενος κάθεται σ΄ένα τραπέζι ή γραφείο. Πρέπει να του εξηγηθούν οι λόγοι, για τους οποίους συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και πόσο σημαντικό είναι για τον ιατρό να κατανοήσει τον βαθμό, στον οποίο η πάθησή του επηρεάζει την υγεία του και την καθημερινή δραστηριότητα. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια και αμεροληψία, αφού εξηγηθεί στον εξεταζόμενο ότι δεν υπάρχουν ορθές ή εσφαλμένες ερωτήσεις, αλλά μόνο απαντήσεις που εκφράζουν καλύτερα την πραγματική τους κατάσταση. Πρέπει να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, και ο ιατρός είναι στη διάθεση του εξεταζόμενου να τον διευκολύνει στις απορίες του.
Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο για έλεγχο αυτεκτιμήσεως. Έτσι, οι ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν χωρίς παρεμβάσεις ή εκτιμήσεις τρίτων, οι οποίοι δεν πρέπει να επηρεάσουν τη γνώμη του εξεταζόμενου. Μόλις ο εξεταζόμενος συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ο ιατρός το ελέγχει, ώστε να βεβαιωθεί ότι έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις, πριν επιστρέψει το έντυπο. Εάν ο ασθενής σημειώσει μια απάντηση για την οποία ο χειριστής διαφωνεί, δεν είναι ορθό να επιχειρήσει να επηρεάσει την απάντηση. Ο ιατρός εκτιμά την αντίληψη του ασθενούς για την πάθησή του – και δεν ενδιαφέρει το παράδοξο της απαντήσεως.
υποδείξεις
Τα παρακάτω μπορεί να είναι χρήσιμα, στην προσπάθεια να εξηγηθεί στον ασθενή η σκοπιμότητα του ερωτηματολογίου.
Α] στο 1ο μέρος του ερωτηματολογίου, επιχειρείται να διακριβωθεί η βαρύτητα της παθήσεως, το τελευταίο διάστημα. Δεν ενδιαφέρει η ακριβής περίοδος. Ελέγεται η αντίληψη ή η εντύπωση της εκπτώσεως της υγείας.
Β] παρόξυνση (μέρος 1ο, ερώτηση 5) είναι κάθε επεισόδιο επιδεινώσεως των συμπτωμάτων, κατά την εκτίμηση του ασθενούς. Όχι, μόνο οι σοβαρές επιδεινώσεις που ελέγχονται αντικειμενικά από τους ιατρούς ή τους βοηθούς τους.
Γ] Η ΧΑΠ χαρακτήριζεται από ημερήσιες διακυμάνσεις, Στο 2ο μέρος ελέγχεται η παρούσα κατάσταση του εξεταζομένου, δηλαδή η μέση κατάσταση κατά τις ημέρες αυτές. Όχι κατά ανάγκη "πως είναι σήμερα".
Δ] στο 1ο μέρος-ερώτηση 6, να τονιστεί ότι ενδιαφέρει το σύνολο των  ”καλών” ημερών που έχουν βιώσει στο τελευταίο διάστημα.
Ε] μερικοί ασθενείς δεν επιδίδονται σε φυσική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να αποφασισθεί, αν η αποχή οφείλεται σε έλλειψη επιθυμίας ή έλλειψη εφεδρειών, λόγω της παθήσεώς τους.
Στ] Με τα ερωτήματα 12 και 13 ερευνώνται πιθανοί περιορισμοί, που οφείλονται σε δυσχέρειες αναπνοής και όχι σε άλλες καταστάσεις. Εάν ο εξεταζόμενος δεν επιδίδεται σε φυσική δραστηριότητα για άλλους λόγους, πρέπει να απαντήσει ”λάθος”.
Ζ] Κάθε ερώτημα έχει μια εμπειρικά διαμορφωμένη τιμή.
  Ολόκληρο το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί από τον ΓΑΜ, δεν έχει, εν τούτοις πιστοποιηθεί. Προς τούτο έχει αποσταλεί στην ΕΠΕ, της οποίας αναμένεται η απόφανση. Η τιμή κάθε απαντήσεως έχει δοθεί εμπειρικά.  Γενικά, διαμορφώνεται ένα συνολικό και τρεις επιμέρους επιδόσεις. [α] Συμπτώματα, [β] δραστηριότητες, [γ] επίδραση (στην καθημερινή ζωή). Κάθε στοιχείο του ερωτηματολογίου α[ποτιμάται χωριστά. Άθροιση των τιμών όλων των θετικών απαντήσεων.
[α] Στοιχείο συμπτωμάτων
Το στοιχείο αυτό απαρτίζεται από όλες τις ερωτήσεις στο 1ο μέρος. Οι τιμές των απαντήσεων στις ερωτήσεις 1-7 αθροίζονται. Για κάθε ερώτηση απαιτείται μια μόνο απάντηση . Εάν δοθούν περισσότερες από μια απαντήσεις, σε μια ερώτηση, τότε η τελική τιμή της ερωτήσεως αποτελεί τον μέσο όρο των απαντήσεων. Ο μέσος όρος αθροίζεται στη διαμόρφωση του τελικού τιμήματος. Αλλά η καλύτερη προσέγγιση είναι να αποφευχθούν διπλές απαντήσεις σε ένα ερώτημα.
[β] Στοιχείο δραστηριότητας
Το στοιχείο αυτό απαρτίζεται από τις θετικές απαντήσεις στα ερωτήματα 9 και 12. Του 2ου μέρους του ερωτηματολογίου.
[γ] Στοιχείο επιδράσεως
Η τιμή του στοιχείου αυτού απαρτίζεται από το άθροισμα των θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις 8,10,11, 13, 14 του 2ου μέρους του ερωτηματολογίου. Οι τιμές όλων των θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις 10,11,13 αθροίζονται μαζί με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 8 και 14.
Συνολική επίδοση (:score)
Η συνολική επίδοση είναι το άθροισμα όλων των τιμών όλων των θετικών απαντήσεων σε κάθε στοιχείο.  Το αποτελέσμα εκφράζεται ως ποσοστό:
Score= 100X  (το άθροσιμα των θετικών απαντήσεων στις ερωτήσεις του στοιχείου)¸το άθροισμα όλων των απαντήσεων του στοιχείου
Άθροισμα μέγιστων πιθανών τιμών κάθε στοιχείου και σύνολο
[α] συμπτώματα 566.2
[β] δραστηριότητα 982.9
[γ] επίδραση 1652.8
Σύνολο (άθροισμα μεγίστων  όλων των τριών στοιχείων: 3201.9
Σημειώνεται ότι η τιμές αυτές για επιμέρους στοιχεία και σύνολο είναι οι μέγιστες δυνατές τιμές που μποροεί να παρληφθούν και απεικονίζουν τη χειρότερη δυνατή κατάσταση του ασθενούς.
Σημαντικά κλινική διαφορά στο ερωτηματολόγιο  St George
Το όριο προκειμένου να αναγνωρισθεί κλινικά σημαντική διαφορά μεταξύ δύο μετρήσεων, είναι οι 4.0 μονάδες. Όπως με όλες τις μετρήσεις, υπάρχουν βιολογικές διακυμάνσεις, σφάλματα δέιγματισμού και μετρήσεων.
Η δύσπνοια δεν είναι ένα διακριτά υπολογιζόμενο μέγεθος, καθώς συνυπάρχει με άλλα συμτώματα, όπως ο βήχας, ο συριγμός, η απόχρεμψη κι ελέγχονται στην εντότητα: συμπτώματα. Επομενως, η δύσπνλοια δεν μπορεί να μετρηθείκ χωριστά, από δεδομένα στο ερωτηματολόγιο. Η επαναληπτικότηα του ερωτηματολογίου είνια υψηλή (r=0.92)(β98) και το ερωτηματολόγιο είναι ικανό να διακρίνει διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή θεραείών (β99) Τέλος, το ερωτηματολόγιο αυτό έχει τύχει ευρείας χρήσεως και φέρεται ψηφιοποπιημένο.

συνοπτική αξιολόγηση του ερωτηματολογίου SGRQ (&, &)

Relationship between health status as measured by the SGRQ, and FEV1 and GOLD stage. Patients’ perception of symptoms and health-related quality of life, as assessed by the SGRQ, were not well correlated with objective pulmonary function measurements, such as FEV1 and GOLD stage.Adapted from Jones PW. Health status measurement in chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2001;56:880–887 with permission from the BMJ Publishing Group Limited.17Abbreviations: SGRQ, St George’s Respiratory Questionnaire; FEV1, forced expiratory volume in one second; GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.