κοιλότητες - μνημονικός διαφοροδιαγνωστικός κανόνας

διαφορική διάγνωση κοιλοτήτων πνευμονικού παρεγχύματος

C

cancer (καρκίνος): βρογχογενές καρκίνωμα συχνότερα ΜΚΠ, μεταστατικό με κοιλότητα, 

στην εικόνα: τακείς βρογχογενής καρκίνος

<p>Small cell lung cancer</p></p />
<p>

A

αυτοάνοσα κοκκιώματα, ως εκδηλώσεις κοκκιωματώσεως Wegener, ρευματοειδούς αρθρίτιδας  (νεκροβιωτικοί όζοι)

στην εικόνα: κοκκιωμάτωση Wegener

<p>Wegener's granulomatosis</p></p />
<p>

V

vascular (αγγειακής αιτιολογίας) σηπτικά πνευμονικά έμβολα, η πνευμονική εμβολή

I

infection (λοιμώξεις, βακτηριακές, μυκητιασικές). Πνευμονικό απόστημα

 στην εικόνα: πνευμονική φυματίωση

στην εικόνα: πνευμονικό απόστημα

<p>Pulmonary Tuberculosis</p></p />
<p>Left upper lobe cavitary lesion.

<p>Lung Abscess</p></p />
<p>

T

trauma (ιστική κάκωση) πνευματοκήλες

Y

youth (νεαρή ηλικία) CPAM (Congenital Pulmonary Airways Malformation, πνευμονικό απόλυμμα, βρογχογενής κύστις

στην εικόνα: σύμφυτη δυσμορφία αεραγωγών

flash card: διαφορική διάγνωση πνευμονικών κοιλοτήτων
Η πνευμονία οφειλόμενη σε κλεμσπιέλλα (Friedlander's pneumonia) τυπικά παραστηρείται στα μέσα πνευμονικά πεδία, αλκοολικών ασθενών, με πνευμονία. Στην ακτινογραφία θώρακος μπορεί να απεικονίζεται σχηματισμός αποστήματος, στο μέσο/άνω πνευμονιθκ.ο πεδίο, και εμπύημα. Η θνητότητα προσεγγίζει το 30-50%
 

ακτινογραφία θώρακος: κοιλότητες πνεύμονος

διαφορική διάγνωση

  • απόστημα (χρυσίζων σταφυλόκοκκος, Staph aureus, κλεμπσιέλλα, Klebsiella και ψευδομονάδα, Pseudomonas)
  • πνευμονικός καρκίνος εκ πλακωδών κυττάρων
  • φυματίωση
  • κοκκιωμάτωση Wegener
  • πνευμονική εμβολή
  • ρευματοειδής αρθρίτις
  • ασπεργίλλωση, ιστοπλάσμωση, κοκκιδιοειδομύκωση

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ