εικόνα θολής υάλου

η εικόνα θολής υάλου είναι περιοχή του πνεύμονος με αυξημένο αποχαρακτηρισμό του πνευμονικού παρεγχύματος στη ν οποία διατηρούνται οι βρογχικές και αγγειακές διαγραμμίσεις. επίσης μπορεί να διακρίνεται σημείο αεροβρογχογράμματος

μπορεί να εμφανιστεί επί φυσιολογικής εκπνοής, μερικής πληρώσεως των αεροχώρων, μερικής ατελεκτασίας των κυψελίδων, παχύνσεως του διαμέσου ιστού, ολιδημα, ινώσεως, ή λεπιδικής επεκτάσεως νεοπλάσμαος.

Κατά μια ευρεία διάκριση, εικόνα θολής υάλου μπορεί να εντοπισθεί:

α. λοιμώδεις εξεργασίες, ιδίως ευκαιριακές
πνευμονία από πνευμονοκύστι
κυτταρομεγαλοϊό
πνευμονία από ιό απλού έρπητος
βρογχιολίτις από συγκυτιακό ιό (τύπος λοιμώδους βρογχιολίτιδας)
άλλα λοιμώδη αίτια
β. χρόνιες διάμεσες πνευμονοπάθειες
ηωσινοφιλική πνευμονία, εικόνα θολής υάλου μπορεί να αναγνωρισθεί σε όλες τις μορφές ηωσινοφιλικής πνευμονίας, αλλά συνηθέστερες είναι:
απλή πνευμονική ηωσινοφιλία
ιδιοπαθές υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο
οξεία ηωσινοφιλική πνευμονία, αμφοτερόπλευρες εμβαλωματικές περιοχές θολής υάλου με πάχυνση των ενδολοβιδίων διαφραγμάτων
ηωσινοφιλικές αντιδράσεις στα φάρμακα
ιδιοπαθής διάμεση πνευμονία, περιλαμβάνει:
μη ειδική διάμεση πνευμονία εικόνα θολής υάλου με γραμμωτά ή δικτυωτά σημεία, μικροοζίδια, πύκνωση, και μικροκυστικές εικόνες μελιττοκηρύθρας
συνήθης διάμεση πνευμονία, εστιακές εικόνες θολής υάλου, με μικροκυστικές εικόνες μελιττοκηρύθρας, δικτυωτές σκιάσεις βρογχεκτασίες εξ έλξεως, και αρχιτεκκτονική αλλοίωση
κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, προηγούμενα κολούμενη ΒΟΟΡ, εικόνα θολής υάλου με πύκνωση αροχώρων, και ήπια διάταση βρόγχων,
εξιδρωματική φάση οξείας διάμεσης πνευμονίας, διάχυτη πύκνωση με εικόνα θολής υάλου
διάμεση πνευμονοπάθειεα, συνοδευόμενη από αναπνευστική βρογχιολίτιδα, εμβαλωματικές νησίδες θολής υάλου, κεντροβοτρυδιακά οζίδια και πάχυννση βρογχικών τοιχωμάτων
αποφολιδωτικήδιάμεση πνευμονία, εικόνα θολής υάλου με γραμμωέες ή δικτυωτές σκιάσεις
λεμφοειδής διάεμση πνευμονία, εικόνα θολής υάλου, σχυνά συνοδευόμενηη με περιαγγειακές κυστικές βλάβες, πάχυνση των διαφραγμάτων, και κενροβοτρυδιακά οζίδια
σαρκοείδωση
γ. οξείες κυψελιδικές παθήσεις
κυψελιδικό οίδημα
καρδιογενές πνευμονικό οίδημα
ARDS
άλλα αίτια μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος
δ. άλλα αίτια
νεοπλασματικές νόσοι
άτυπη αδενοματοειδής υπερπλασία
εντοπισμένο βρογχιολοκυελιδικό καρκίνωμα
αδενοκαρκίνωμα
φαρμακοεπάγωγες παθήσεις
ε. σπάνια αίτια
εστιακή διάμεση ίνωση, μη νεοπλασματική οντότητα με οζώδη εικόνα θολής υάλου, που δεν μεταβάλλεται επί μακρό διάστημα, μπορεί να συγχέεται με νεόπλασμα
ασπεργίλλωση, όζος περιβαλλόμενος με εικόνα θολής υάλου, σημείο halo, είναι σπάνιο, εκτός επί ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς
θωρακική ενδομητρίωση
τραυματική πνευμονική βλάβη
δηλητηρίαση, οξεία, υποξεία, φάση δηλητηριάως με παρακουάτ
λοίμωξη από κρυπτόκοκκο, μονήρη ή πολλαπλά οζίδια με ή χωρίς την περιβολή εικόνας θολής υάλου
κοκκιωμάτωση Wegener
πορφύρα Henoch-Schönlein