Πνευμοθώρακας, υπό τάση

βλέπε: πνευμοθώακας 

Ο υπό τάση πνευμοθώρακας παράγεται ότνα συντρέχουν πορϋποθέσεις, ώστε ο ενδοϋπεωκοτικός άερας ασκεί θετική πίεση στα σνδοθωρακικά όργανα. Αποτελεί ακτάσταση απειλητική για τη ζωή, που απαιτεί άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση, προκειμένου να αποφευχθεί η καρδιοαναπνευστική παύση.

Εισάγεται ύτπουλα, καθώς, στην αρχή,  δεν εντοπίζονται σημεία και δεν αναφέρονται συμπτώματα. Αργότερα, όμως, εμφανίζεται σοβαρή δύπνοια, υπόταση. Συχνά αναγνωρίζονται διάταση των τραχηλικών φλεβών και μετατόπιση της τραχείας προς το υγιές ημιθωράκιο. Ενδεχομένως, η μείωση της φλεβικής επαναφοράς απολήγει σε καρδιακή ανακοπή και θάνατο.

παθοφυσιολογία

Υπό τάση πνευμοθώρακας παράγετιαλόγω της προοδευτικής συγκεντρώσεως αέρος στην υπεζωκοτική κοιλότητα, που διαρκώς αυξάνεται, λόγω του σχηματισμού μηχανισμιού βαλβιδας, κατά την εισπνοή/εκπνοή. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, ο σύστοιχος πνύμονας θα υποστεί πλήρη ατελεκτσία, αν και ο λιγότερο ευένδοτος πνεύμονας μπορεί να παραμείνει σε άλλοτε άλλου βαθμού έκπτυξη. Καθώς ο συγκεντρωμένοςα΄ρας αυξάνεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα ασκεί θετικής πίεση προς το μεσοθωράκιο, συμπιέζοντας την καρδιά και τα μεγάλα αγγεία καιτον αντίστοιχο πνεύμονα.

 ακτινολόγικά ευρήματα

Ο υπό τάση πνευμοθώρακας έχει τπαρόμοια απεικόνιση με τον απλό πνευμοθώρακα, αλλά αναγνωρίζεται με πρόσθετα ευρτήματα. Σε αυτά συμπεριλμβάνονται;:

πνευμοθώρακας υπό τάση
υπό τάση πνευμοθώρακας: αύξηση των ορίων του σύστοιχου ημιθωρακίου, εκτροπή του μεσοθωρακίου (η τραχεία αποκλίνει δεξιά).
υπό τάαη πνευμοθώρακας, εκτροπή του μσοθωρακίου
  • υπερέκπτυξη του συστοίχου ημιθωρακίου
  • εκτροπή του μεσοθωρακίου προς το αντίστοιχο μεσοθωράκιο
  • κατάσπαση του ημιδιαφράγματος

θεραπεία

Η θεραπεία του υπό τάση πονευμοθώρακος είναι επείγουσα, καατά το ότι η ζωή μπορεί να χαθεί ή να κερδιθεί, στη βάση της έγκαιρης αναγνωρίσεως και ταχίας εκτονώσεως. Υπάρχουν πολλές τχνικές και η βιβλιογραφία βρίθει σχολίων υπέρ ή κατά, αλλά προέχει η διάσωση του αθενούς, μετηνάρση της τάσεως, ακόμη και εάν δεν αποκατασταθεί ο πνευμοθώρακας. Μπορεί να προωθηθεί ένας καθετήρας, μέσω βελόνης (π.χ., 14 g), τυπικά στη μέση μασχαλιαία γραμμή, στο ύψος του 2ου μεσοπλευρίου διαστήματος (plurocath), πριν τοποθετηθεί κανονικός  σωλήνας petcher, για την αποκατάσταση του πνευμοθώρακος την έκπτυξη του πνύμονος και την άρση της πιέσεως.