εκτίμηση της μικροβιακής αιτιολογίας

Με βάση τα πλέον συχνά χαρακτηριστικά, μπορούμε να εκτιμήσουμε  κατ΄εκτίμηση τον αιτιολογικό παράγοντα για την πνευμονία κοινότητας.

πίνακας 1

πιθανολογούμενος μικροοργανισμός συχνότερα χαρακτηριστικά
στρεπτόκοκκος της πνευμονίας αιφνίδια έναρξη, επιχείλιος έρπης
αιμόφιλος της ινφλουέτζας επί ατόμων με χρόνιες πνυεμονοπάθειες
σταφυλόκοκκος χρυσίζων συντρέχουσα επιδημία γρίππης, ακτινολογικά εκσκαφή, βαριά κλινική κατάσταση, ενδοφλέβια χρήση ουσιών
στελέχη λεγεωνέλλας πρόσφατο ταξίδι στο εξωτερικό, συντρέχουσα επιδημία, ενδημεί στις περιβάλλουσες τη μεσόγειο χώρες
μυκόπλασμα πνευμονίας ηλικία<65 ετών, βαριά κλινική κατάσταση, ποτωχή ακτινολογική
χλαμύδια ψιττακώσεως πρόσφατη επαφή με πουλιά, επαγγελματική έκθεση
coxiella burnetii επαφή με ζώα, επαγγελματική έκθεση
franciscella tularensis δήγματα ψίλων, επαφή με κουνέλια
Brucella abortus επαφή με ζώα, αγελάδες, αμνοερίφια, χοίρους, επαγγελματική έκθση
Gram-negative
Enterobacteriaceae
ένοικος σε οίκο νοσηλείας, κα΄τοικος νότιας Αφρικής
Pseudomonas
pseudomallei
νοτιοανατολική Ασία, Βόρια αυστραλία
Hantavirus pulmonary
syndrome
 
Tuberculosis μη εκβιομηχανισμένες χώρες
Pneumocystis
jirovecii
παράγοντες κινδύνου για ΗΙV, ιατρογενής ανοσοκατασολή