Χημειοπροφύλαξη

Ως χημειπροφύλαξη δίνεται μόνο ισονιαζίδη για ένα χρόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
στα μέλη του αμέσου περιβάλλοντος ασθενούς με μεταδοτική μορφή φυματιώσεως και ιδιαίτερα εάν πρόκειται για παιδιά και εφήβους,
2) σε προσφάτως μολυνθέντα άτομα, όπως αυτό αποδεικνύεται από τη θετικοποίηση της Mantoux τα δύο τελευταία χρόνια,
3) σε άτομα με θετική Mantoux και ενδείξεις παλαιάς φυματιώσεως στην ακτινογραφία θώρακος, που δεν έχουν λάβει επαρκή αντιφυματική θεραπεία στο παρελθόν,
4) σε άτομα με θετική Mantoux και υποκείμενα νοσήματα που προδιαθέτουν σε ενεργοποίηση της φυματιώσεως π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, σιλίκωση, παρατεινόμενη χορήγηση κορτιζόνης ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, αιματολογικές κακοήθειες, όπως λευχαιμίες και λεμφώματα, σε χρονίως αιμοκαθαιρομένους και σε άτομα που έχασαν απότομα μεγάλο βάρος ή σε καταστάσεις χρονίου υποσιτισμού και σε AIDS,
5) σε άτομα με θετική Mantoux εφόσον είναι νεώτερα των 35 ετών και δεν ανήκουν στις προηγούμενες κατηγορίες.