αντιψευδομοναδικές πενικιλλίνες

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται η αζλοκιλλίνη και πιπερακιλλίνη. Σιασπωνται από τις μικροβιακές πενικιλινάσες, και οι ενδείξεις τους περιορσίζονται έναντι στελεχών Pseudomonas aeruginosa. Έχουν συνεργική δράση με τις αμινογλυκοσίδες, με τις οποίες πρέπει να συγχορηγούνται.

πιπερακιλλίνη

πιπερακιλλίνη και ταζοβακτάμη

τικαρσιλλίνη και κλαβουλανικό οξύ