Πιπεραακιλλίνη και ταζοβακτάμη

Αντιψευδομοναδική πενικιλλίνη και αναστολέας των β-λακταμασών, χρησιμοποιείται για την πνευμονία κοινότητας και τη νοσοκομειακή πνευμονία, λόγω του ικανοποιητικού φάσματος και των περιορισμένων αντιδράσεων. Αναστέλλει τη βιοσύνθεση των βλεννοπεπτιδίων του μικροβιακού τοιχώματος  και, επομένως, δρα στη φάση του πολαπλασιασμού τους. Χορηγείται σε δόση 4.5 g /6ωρο.