κινάση τυροσίνης του αιμοπεταλιακού αυξητικού παράγοντος, platelet derived growth factor tyrosine kinase (PDGF tyrosine kinase)

Μέρος του υποδοχέα PDGF, που ενεργοποιεί, μέσω του υποδοχεώς PDFG, για την ανάπτυξη νεόπλαστων αγγείων

κινάση