Αγγειογένεση, angiogenesis

Διαδικασία, μέσω της οποίας σχηματίζονται νεόπλαστα αγγεία.... Αγγειογένεση, αγγειόσταση
Αγγειογένεση, αναστολείς