Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων - πρόγνωση

Η θνησιμότητα εξαρτάται από την υποκείμενη προδιαθεσική αιτία και κυμαίνεται, σε 50% επί ασθενών με κακώσεις, αλλά 90% επί ασθενών με σήψη.