Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων -αιτιολογία

a. Εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου.
b. Εισπνοή τοξικών αερίων.
c. Τοξικότης Ο2. 
d. Θλάση πνεύμονος.
e. Βακτηριακή, ιογενής, φαρμακευτική  ή χημική πνευμονία.
f.  Εκτεταμένα εγκαύματα ή τραυματισμός.
g. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.
h. Μαζική αιμορραγία ή επανειλημμένες μεταγγίσεις αίματος.
i. Προεκλαμψία.
j. Εμβολή εξ αμνιακού υγρού.
k. Σήψη.
l. Οξεία παγκρεατίτις.
m.Τραύμα κεφαλής ή αύξηση ενδοκρανίου πιέσεως