Αξονική τομογραφία

| αξονική τομογραφία θώρακος | φυσιολογική απεικόνιση

επίπεδο 1: από πανω προς τα κάτω, δεξιά: κοινή καρωτίς, μασχαλιαία αρτηρία, υποκλείδιος, ωμοπλάτη. αριστερά: τραχεία, αριστερά κλείδα, υποκλείδια αρτηρία, μασχαλιαία αρτηρία, κοινή καρωτίς, σπονδυλική  αρτηρία, οισοφάγος
 επίπεδο 2: από πανω προς τα κάτω, δεξιά:δεξιά βραχιοκεφαλική α ρτηρία, βραχιοκεφαλική φλ., άνω λοβός, αριστερά: βραχιοκεφαίκή φλ., κοινή καρωτίδα, οισοφάγος, άνω λοβός, ΣΣ
επίπεδο 3. από πανω προς τα κάτω, δεξιά:έσω θωρακιή αρτηρία και φλέβα, άνω κοίλη φλέβα, άνω λοβός. αριστέρα: πρόσθιο μεσοθωρακικό λίπος και υπολείμματα θύμου αδένος. αορτικό τόξο. τραχεία, οισοφάγος, άνω λοβός
επίπεδο 4. από πανω προς τα κάτω, δεξία:άνω λοβός. ανιούσα αορτή, άνω κοίλη φλέβα, άνω λοβαίος, άνω πνυ,μπονική φλέβα, δεξιός κύριος βρόγχος, οισοφάγος, άζυγος φλ., πλαγία σχισμή, κάτω λοβός. αριοστερά: πνευμονικό σγέλεχος, άνω λοβός, άνω πνευμονική φλέβα, αριστερά πνευμονική αρτηρία, κατιούσα αορτή,