Μελάνωμα

Το πρωτοπαθές μελάνωμα του πνεύμονος, είναι σπάνιος κακοήθης όγκος αβέβαιης ιστογενέσεως, που μερικοί πιστεύον ότι προέρχεται από μελανοκυτταρική  μεταπλασία του βρογχικού επιθηλίου ή από εκτοπα μελανοκύτταρα.  Δεν δείχνουν προτίμηση στο φύλο, και τα περισσότερα εμφανίζονται στις ηλικίες 29-80 ετών. Στα κλινικά συμπτώματα επικρατεί η δύσπνοια και η αιμόπτυση και οφείλονται στην προκαλούμενη αποφρακτική πνευμονίτιδα. Δεν γνωρίζουμε αρκτά, αναφορικά με την ακτινολογική εικόνα του πρωτοπαθούς μελανώματος του πνύμονος. Μερικά εμφανίζονται ως πλευριτικές συλλογές άγνωστης αιτιολογίας. Τα μεταστατικά μελανώματα εμφανίζονται ως πολλαπλές μάζες, αλλά μπορεί ννα παρουσιασθούν και ωςμονήρης όγκος. Ενδοκσοπικά, μπορεί να εντοπισθεί χρώση του βλεννογόνου του αεραγωγού, σε συνδυασμό με την μάζα. Ο χρωματισμός του βλεννογόνου πρέπει να διακριθεί από από τις ανθρακωσικές εστίες. ΤΑ κεντρικώς εδραζόμενα εμφανίζονται ως πολυποειδείς ενδαυλικές μάζες σκούρου ιστού. Τα περιφερικά μελανώματα είναι, ακόμη, σπανιότερα.

 

 

 

 

επιστροφή