βλεννώδες κυσταδενοκαρκίνωμα

 Ευχερώς διακριτό κακόηθεςνεόπλασμα των τραχειοβρογχικών αδένων, αδενοειδών κύστεων, χαρακτηρίζεται από σωληνώδεις ή συμπαγεις ιστοπαθολογικές διεργασίες και την τάση να επεκτείνεται κατά μήκος των περινευρικών περιοχών. Οι κεντρικά εδραζ'όμενοι όγκοι παρέχουν κλινικές εικόνες ασθματικών ισοδυνάμων, εενώ η εξέλκωση του υπερκείμενου βλεννογόνου μπορεί να εκδηλωθεί με αιμοβαφή απόχρεμψη ή αμιγή αιμόπτυση, ενώ η ατελεκτασία είναι επακόλουθη μεγαλύερων όγκων.

.Βρογχοσκοπική εικόνα δεξιού κύριου βρόγχου επί γυναικός ηλικίας 62 ετών, που στην αξονική τομογραφία περιγράφεται ως "διαταραχή του αεραγωγού" και σύσταση για βρογχοσκόπηση.

 

 

επιστροφή