βλεννοεπιδρεμοειδές καρκίνωμα

Είναι όγκος βρογχικών αδένων, στο σχηματισμό του οποίου συμμετέχουν, σε άλλοτε άλλη αναλογία, πλακώδη κύτταρα, βλεννογόνα κύτταρα και διάμεσα κύτταρα. συνήθως προσβάλλονται οι μεγάλοι βρόγχοι, αν και μερικοί διατρέχουν ενδοπαρεγχυματικά. η ηλικιακή κατανπμή είναι ευρεία, αλλά, συνήθως προβάλλουν νέα άτομα χωρίς προτίμηση στο φύλο. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος της ενδοβρογχικής αποφράξεως, αλλά τα ενδοπαρεγχυματικά μπορεί να διατρέχουν σιωπηρά. Η ακινογραφία μπρεί να είναι αρνητική ή να παρουσιάζει ευρήματα μεταποφρακτικής πνευμονίας ή ατελεκτασίας. Μερικοί όγκοι απεικονίζονται ως μονήρεις σκιάσεις Ετερόπλευρη υπρδιαφάνεια επί ασθενούς με άσθμα, περιγράφεται σε συσχετισμό με τον όγκο αυτό. Λόγω της εντοπίσεως τους στην τραχεία ή τους μεγάλους βρόγχους είναι βρογχοσκοπικά προσβάσιμοι και, συνήθως εξορμώνται από την επιφάνεια του αεραγωγού κι έχουν χροιά κιτρινοκόκκινη με άφθονα νεόπλαστα αγγεία.

στην εικόνα διακρίνεται μια ενδοβρογχική μάζα, που εξορμάται από το κορυφσαίο του αριστερού κάτω λοβού.

 

 

πολυποειδής, μη αποφρακτικός όγκος τραχείας,που εξαιρέθηκε χειρουργικά και διαγνωσθηκε, ακολούθως.

 

 

 

 

 

επιστροφή