βρογχογενές αδένωμα

 Τα αδενώματα των βλεννογόνων αδένων είναι σπάνιοι, καλοήθεις όγκοι. είναι μονήρεις όγκοι και η διάγωσή τους σπάνια τίθεται προεγχειρητικά. Βρογχοσκοπικά, εμφανίζονται σαν λείες, πολυποειδείς, υπεγέρσεις του τοιχώματος, με λείες, γυαλιστερές επιφάνειες. Η ακτινογραφική τους εικόνα είναι ασαφής, αλλά στην CT περιγράφονται ως καλά αφοριζόμενες ενδοβρογχικές μάζες που βυθίζονται στο βάθος του βρογχικού τοιχώματος ή παρουσιοάζοντας το σημείο του μηνίσκου (air-meniscus sign). Μερικοί όγκοι εμφανίζονται ως νομισματοειδείς σκιάασεις.

επιστροφή