Μετανάστευση λευκοκυττάρων

Η μετανάστευση των λευκοκυττάρων προϋποθέτει τη διέλευσή τους από τους ιστούς προς τα αιμαγγεία και τα λεμφαγγεία και από τα αγγεία προς τους ιστούς-στρόχους (εξαγγείωση). Τα κύτταρα υφίστανται πολυβηματική διεργασία προκειμένου να προσκολληθούν στο ενδοθήλιο, μέσω ενεργοποιήσεως σελεκτινών,  και να ολοκληρώσουν την εξαγγείωσή τους. Δεσμεύονται στο ενδοθήλιο, μέσω ενεργοποιήσεως ιντεγρινών που μπορούν να τροποποιούν τη συγγένειά τους με σχηματικές μεταβολές. Οι σχηματικές μεταβολές καθιστούν το κύτταρο ικανό να διαπεράσει το ενδοθήλιο. Με τον τρόπο αυτό, της ενεργοποιήσεως ιντεγρινών, πετυχαίνουν εξωαγγειακή μετακίνηση τα ουδετρόφιλα, τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα και τα μονοκύτταρα.

 

επστροφή