Μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας, major histocompatibility complex, MHC

Ομάδα γονιδίων που κωδικεύουν πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση αντιγόνων στα κύτταρα Τ κατά τη διάρκεια της ανοσιακής απόκρισης (βλέπε: ιστοσυμβατότητα).