Μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας, major histocompatibility complex, MHC

Ομάδα γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας, οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση αντιγόνων στα κύτταρα Τ κατά τη διάρκεια της ανοσιακής απόκρισης (βλέπε: ιστοσυμβατότητα|μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας | (&).  Το σύμπλεγμα ανθρώπινου λευκοκυττάρου αντιγόνου (HLA) είναι συνώνυμο με το ανθρώπινο MHC.