Αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων, human leukocyte antigen, HLA

Λευκοκυτταρικό αντιγόνο, του ανθρώπου, αντίστοιχο του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC) των ζώων.

Τα αντιγόνα HLA κωδικοποιούνται στο χρωματόσωμα 6. Τα HLA A, B και C ταξινομούνται ως αντιγόνα, κλάσεως Ι, ενώ τα DP, DQ, DR, ως κλάσεως ΙΙ. Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι σημαντικότερες παθήσεις που συνδέονται με το σύστημα HLA

αρμόδιο HLA πάθηση
HLA-A3 αιμοχρωμάτωση
HLA-B5 νόσος του Behcet
HLA-B27 αγκυλοποιηιτκή σπονδυλίτις, σύνδρομο Reiter, οξεία πρόσθια ραγοειδίτις
HLA-DQ2/DQ8 κοιλιοκάκη
HLA-DR2 ναρκοληψία, σύνδρομο Goodpasture
HLA-DR3 ερπητόμορφη δερματίτις, σύνδρομο Sjogren, πρωτοπαθής χολική κίρρωση
HLA-DR4 σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, ρευματοειδής αρθρίτις