Αντιγόνο ανθρώπινων λευκοκυττάρων, human leukocyte antigen, HLA

Λευκοκυτταρικό αντιγόνο, του ανθρώπου, αντίστοιχο του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (MHC) των ζώων. Το κύριο σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας  major histocompatibility complex (ιστοσυμβατότητα) παριστά μια ομάδα γονιδίωνων σε ζώα και ανθρώπους που κωδικοποιούν μια ποικιλία δεικτών κυτταρικής επιφάνειας ή μορίων παρουσίασης ή και άλλων πρωτεϊνών που που εξπλέκονται σε ανοσολογικές λειτουργίες. Ουσιωδώς, το HLA και το MHC είναι όροι συνώνυμοι.  

Τα αντιγόνα HLA κωδικοποιούνται στο χρωματόσωμα 6. Τα HLA A, B και C ταξινομούνται ως αντιγόνα, κλάσεως Ι, ενώ τα DP, DQ, DR, ως κλάσεως ΙΙ. Στον επόμενο πίνακα καταχωρούνται οι σημαντικότερες παθήσεις που συνδέονται με το σύστημα HLA

αρμόδιο HLA πάθηση
HLA-A3 αιμοχρωμάτωση
HLA-B5 νόσος του Behcet
HLA-B27 αγκυλοποιηιτκή σπονδυλίτις, σύνδρομο Reiter, οξεία πρόσθια ραγοειδίτις
HLA-DQ2/DQ8 κοιλιοκάκη
HLA-DR2 ναρκοληψία, σύνδρομο Goodpasture
HLA-DR3 ερπητόμορφη δερματίτις, σύνδρομο Sjogren, πρωτοπαθής χολική κίρρωση
HLA-DR4 σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, ρευματοειδής αρθρίτις