Κύτταρα Clara, ιδιότητες

Η αφθονία των μιτοχονδρίων και το λείο ενδοπλασματικό τους δίκτυο, αποκαλύτπει ότι τα κύτταρα Clara  είναι μεταβολικά ενεργά κύτταρα,  ενώ η παρουσία περιχαρακωμένων από μεμβράνη κοκκίων δηλώνει την εκκριτική τους λειτουργία, που ολοκληρώνεται με μηχανισμούς εξωκυττώσεως. Είναι ήδη γνωστό ότι τα κύτταρα Clara παρέχουν στον τραχειοβρογχικό και βρογχιολικό αυλό μικρού μοριακού βάρους πρωτεΐνες, στις οποίες περιλαμβάνονται πρωτεΐνες επιφανειοδραστικής ουσίας Α και D, πρωτεολυτικά ένζυμα, αντιμικροβιακά πεπτίδια, εκκριτικές σφαιρίνες, και ποικιλία αυξητικών παραγόντων, χυμοκίνες και κυτοκίνες. Η συνολική έκκριση CCSP καλύπτει το 40% των συνολικά εκκρινομένων προϊόντων. Η ανεπάρκεια εκκρίσεως CCSP συνδυάζεται με μεταβολές στις απαντήσεις φελγμονώδη ερεθίσματα, σε αλλοιώσεις της αμυντικής ικανόττηας της βλέννης και σε αύξηση της επηρρέπειας στις δυσμενείς επιδράσεις εισπνεόμενων οξειδωτικών.

Τα κύτταρα Clara (κύτταρα Club), ειδικότερα, τα οποία εδρεύουν στα βρογχιόλια, εμπλέκονται -ενεργοποιούμενα- στην αναγέννηση των βρογχιολίων, μετά πρόκληση κυψελιδικής βλάβης, επί ιδιοπαθούς πνευμονικής ινώσεως και μεταναστεύουν στις προσβεβλημένες κυψελίδες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κυψελιδική βρογχιολιοδοποίηση.  Ο σκοπός αυτής της μεταναστεύσεως και ο ρόλος των κυττάρων Clara παραμένουν αμφιλεγόμενα ζητήματα. Έχει γνωαστεί (&) προάγουν την απόπτωση στα επιθηλιακά κυψελιδικά κύτταρα και τα επιθηλιακά κύτταρα των μικρών αεραγωγών, με τη μεσολάβηση του ογκονεκρωτικού παράγοντος. Επιπλέον, επί ιδιοπαθούς πνευμονικής ινώσεως τα ειδικά διαφοροποιημένα κύτταρα CLUB (Clara) αναγνωρίζονται μεταξύ των προβληθέντων επιθηλιακών κυττάρων σε περιοχές ήδη εγκατεστημένης ιστικής ινώσεως από κοινού με τη διάχυτη απόπτωση των κυψελιδικών επιθηλιακών κυττάρων.