Κρικοαρυταινοειδής αρθρίτις

import_contactsΟι κρικοαρυταινοειδείς αρθρώσεις, όπως και η κροταφογναθική άρθρωση μπορεί να προσβληθούν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η κατάσταση αυτή είναι, συχνά ήπια ή και ασυμπτωματική.
Σοβαρές μορφές κρικοαρυταινοειδούς αρθρίτιδας αποτελούν αίτια δυσλειθτουργίας των ανώτερων αναπνευστικών οδών, και, εξ αυτού του λόγου, συνατιέται συχνότερα στις ΜΕΘ |επεμβατικός μηχανικός αερισμός|. Μπορεί να εμφανιστεί ως οξεία ή χρόνια μορφή
☸οξεία μορφή. Η εικόνα χαρακτηρίζεται από την παρουσία συριγμού, ακουστού προ του στόματος με άμεση ακρόιαση (: stridor) βράγχος φωνής, δυσφαγία, κια, σποραδικά, πόνος με ακτινοβολία στο αυτί. Ο λάρυγξ είναι ευαίσθητος, και οι αρυταινοειδείς είναι κόκκινες και οπιδηματικές στην έμμεση λαρυγγοσκόπηση. 
☸χρόνιες μορφές. Μπορεί, επ'ίσης, να ακούγεται stridor και να διαπιστώνεται βράγχος φωνής λόγω αγκυλώσεως των αρθρώσεων αυτών.