Κεντρική φλεβική πίεση, μέτρηση

Η ΚΦΠ μετριέται μέσω ενός μανομέτρου πληρούμενου με φυσιολογικό ορό, που προσαρμόζεται στον καθετήρα κεντρικής φλέβας. Πρέπει να "μηδενιστεί" στο επίπεδο του δεξιού κόλπου, περίπου στη μεσομασχαλιαία γραμμή στο 4ο μεσοπλεύριο διάστημα, του ασθενούς ευρισκόμενου σε ήπτια θέση. Οι μετήσεις πρέπει να λαμβάνονται από την ίδια θέση, κάθε φορά, με το σημείο "μηδέν" να ορίζεται με ένα σημάδι στο δέρμα του ασθενούς. Χρησιμοποιείται μια βαλβίδα τριών οδών, έτσι, που ο ασκός των υγρών να πληροί το σωλήνα του μανομέτρου. Ακολούθως, στρέφουμε τη βαλβίδα, ώστε να συνδέσουμε το μανόμετρο με τον ασθενή. Το επίπεδο του υγρού μετακινείται μέχρι το μέτρο της ΚΦΠ που, συνήθως, μετριέται σε cm H2O. Οι τιμές μπορούν να μετατραπούν σε mmHg, γνωρίζοντας ότι 10 cm H2O= 1 mmHg.

βλέπε: κεντρική φλεβική πίεση

ώση σφαγίτιδας φλεβός (SVP) 

Φυσιολογική τιμή 3 cm πάνω από την κλείδα, αντανακλά την πίεση στο δεξιό κόλπο, με τον ασθενή σε θέση ύπτιας ημικατακλίσεως (45°). Η ωση μειώνεται κατά την εισπνοή που αυξάνει τη φλεβική επιστροφή, (εισροφητική επίδραση των πνευνμόνων) και μετ την επανέκπυξη της πνευμονικης αγγειακής κοίτης. Εντούτοις, εάν οι τραχηλικε΄ς φλέβες είναι διατεταμένες κατά την εισπνοή, είναι σημείο που δείχνει ότι η δεξιά καρδία δεν μπορεί να εκπτυχθεί λόγω περιορισμού από υγρό ή περικαρδίτιδα ( σημείο Kusmaul) (&). Δεν παρατηρείται ώση επί αποφράξεως της άνω κοίλης φλεβός.  

 

διάγραμμα Wiggers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κύμα α. οφείλεται στη σύσπαση του δεξιού κόλπου. Προκαεί ώση στη άνω κοίλη φλέβα, και προς τη δεξιά κοιλία - μπορεί να προκαλεί την απραγωγή ακουστού S4, ήχου. Τα κύματα α δεν εντοπίζονται επί κολπικής μαρμαρυγής, ενώ εμφανίζονται πολύ μεγάλα, επί στενώσεως της τριγχλώχινος. ή επί πνευμονικής υπερτάσεωςμε κκολποκοιλιακό ρυθμό, (το μεσοκολπικό έλειμμα θα προκαλέσει εκσήμανση του κύματος α και v, επί φυσιολογικού ρυθμού. Μέγα κύμα α (cannon a), επί κολπικής συσπάσεως έναντι κλειστής τριγχλώχινος, λόγω κολιπκού ρυθμού, κοιλιακής ταχυκαρδίας, κοιλιακού ρυθμού, πλήρους block ή κοιλιακών εκτακτοσυστολών. Παρατηρούνται κατά κανόνα, αλλά όχι ανελλιπως, επί τύπου 1 αποκελισμοού του δεξιού σκέλους.  

κύμα c. μια ανάσπαση στο κατικόν σκέλος οφειλόμενη στη σύγκλειση της τριγλώχινος. πριν από την έναρξη της κοιλιακής συστολής.

κατιόν χ. η προς τα κάτω μετατόπιση της καρδιάς προκαλεί κολπική τάση και πτώση της πιέσεως. Απότομο κατικόν x, διαπιστώνεται σε καταστάσεις στις οποίες υπα΄ρχει κολπική πλήρωση που οφείλεται μόνο στην κοιλιακή συστολή, και προς τα κα΄τω μετατόπιση της της βλασεως της καρδιάς, δηλαδή κατατάσεις με συμπίεση του κόλπου με συμφυτική περικαρδίτιδα ή tamponage. 

κύμα v. οφείλεται στην παθητική εισροή αίματος εντός του κόλπου ενώ είναι κλειτή η τριγχλώχιν. μεγάλα κύματα v, συνένωση των κυμάτων α και v σ΄ένα πολύ μεάλο κύμα, με ταχύ y κατιόν, καθώς η πίεση συνεχίζει να αυξάνεται λόγω κοιλιακής συστολής, επί ασθενών ανεπάρκεια της τριγχλώχινος. 

κατιόν y. διάνοιξη της τριγχλώχινος με παθητική κίνηση του αίματος από τον δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία. Προκαλεί τον S3, όταν είναι ακουστός. Ταχύ κατιόν y παρτηρείται σε υπερδυναμικές καταστάσεις, με υψηλές ροές δια της τριγχλώχινος, ως επί ανεπάρκειας της τριγχλώχινος ή συμφυτικής περικαρδίτιδας, Αντίθετα, βραδύ ξκατιόν y είναι ενδεικτικό στενώσεως της τριγχλώχινος.