Κατανομή αιματώσεως, εξάρτηση από την κυψελιδική πίεση

Για να υπάρχει ροή αίματος στους πνεύμονες η πίεση άρδευσης των πνευμόνων, δηλαδή η πίεση στην πνευμονική αρτηρία πρέπει να υπερβαίνει όλες τις πιέσεις που αντιστρατεύονται την προώθηση αίματος στους πνεύμονες, δηλαδή την κυψελιδική, την τριχοειδική και τη φλεβική πίεση. Η φλεβική πίεση, όσο είναι μικρότερη από την κυψελιδική πίεση, δεν έχει επίδραση στη ροή αίματος δια των πνευμονικών αγγείων. Η κατάσταση αυτή μοιάζει με καταρράκτη, όπου η ροή αίματος είναι ανεξάρτητη από το ύψος της πηγής της. Όταν όμως η PV υπερβεί την PALV, τότε η ροή εξαρτάται από τη διαφορά των πιέσεων ανάμεσα στις πνευμονικές αρτηρίες και φλέβες.   Στις κορυφές του πνεύμονα,  όπου η κυψελιδική πίεση είναι μεαλύτερη από την πνευμονική, η ροή είναι 0 (à611). Σε χαμηλότερα πνευμονικά πεδία, διαμορφώνεται μια περιοχή, όπου η πνευμονική πίεση είναι μεγαλύτερη από την πίεση στις κυψελίδες, αλλά η τελευταία είναι μεγαλύτερη από την πίεση στις πνευμονικές φλέβες. Στη ζώνη αυτή (ΙΙ West à611) η ροή εξαρτάται από τη διαφορά PA-PALV. H διαφορά αυτή επηρεάζεται από τη βαρύτητα, δηλαδή είναι μεγαλύτερη στο ανώτερο τμήμα της ζώνης. Τέλος, στη βάση του πνεύμονα, η πίεση στις πνευμονικές φλέβες είναι μεγαλύτερη από την κυψελιδική (ζώνη ΙΙΙ West). Η ροή, εδώ, είναι ανεξάρτητη από τη βαρύτητα και ρυθμίζεται από τη διαφορά πιέσεων πνευμονικής αρτηρίας και φλέβας.

επιστροφή