Ισοδεσμίνη

Υπομονάδα τροποελαστίνης

βλέπε

ελαστικές ίνες