Ερεθισμοϋποδοχείς, βρογχιολικοί

Είναι, επίσης, ταχέως προσαρμοζόμενες, εμμύελες ίνες, με ταχύτητα αγωγής 9-25 m/sec, που είναι υπεύθυνες για 4 τουλάχιστον αντανακλαστικές αντιδράσεις: Υπέρπνοια, βρογχόσπασμο, λαρυγγόσπασμο και αύξηση των τραχειοβρογχικών εκκρίσεων.

επιστροφή