Επίπτωση-incidence

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μιας παθήσεως/νόσου σ΄ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

 Επίπτωση (incidence) της φυματιώσεως εκφράζεται από τον αριθμό των νέων νοσήσεων, σε μια συγκεκριμένη υγειονομική περιφέρεια, στη διάρκεια ενός έτους. Επομένως, για τον προσδιορισμό της επιπτώσεως, απαιτούνται δύο διαφορετικές εξετάσεις, όπως προηγούμενα,  του πληθυσμού, στην αρχή και το τέλος τους διαστήματος ελέγχου, π.χ., 1 έτους. Επειδή η φυσική ιστορία της φυματιώσεως εκτείνεται σε πολύ μεγαλύτερο του 1 έτους διάστημα και, στην παραγματικότητα, διαρκεί πολλά χρόνια, μέχρι την τελική κάτάληξη του ασθενούς, είναι ευνόητο ότι η επίπτωση είναι μικρότερη του επιπολασμού. Στην Ελλάδα, η επίπτωση της φυματιώσεως καταγράφεται κάτω από το όριο των 10/100000.

βλέπε

επιπολασμός