Επιπολασμός – prevalence

Η αναλογία ατόμων σ΄έναν πληθυσμό που έχουν προσβληθεί από ένα νόσημα ή επιβαρύνονται με ένα κλινικό συμβάν.

διαφέρει από την επίπτωση, καθώς  ισχύει:

Επιπολασμός:
Αριθμός ατόμων με το κλινικό συμβάν/
Ολικός αριθμός ατόμων την ίδια χρονική στιγμή

 Επιπολασμός (prevalence) αθροίζει το σύνολο των ενεργών περιπτώσεων πχ., φυματιώσεως, σε δεδομένη χρονική διάρκεια, σε δεδομένο χωροβιονομική περιοχή. Για τον προσδιορισμό του επιβάλλεται απεικονιστικός έλεγχος, εξέταση πτυέλων και δερμοαντίδραση Mantoux, σε ολόκληρο τον πληθυσμό της υγειονομικής περιφέρειας που αναφέρεται και όχι μόνο η καταγραφή των προσερχομένων στις Υπηρεσίες Υγείας.

Επίπτωση:
Αριθμός αρχικά υγιών ατόμων που εμφάνισαν την νόσο σε χρόνο Δt
Ολικός αριθμόςυγιών ατόμων την ίδια χρονική περίοδο Δt

στην επόμενη εικόνα μπορούμε να ασκηθούμε στις διαφορές επιλπολασμού προς επίπτωση