Ενεργοποίηση λευκοκυττυτάρων, μερική

Παρατηρείται μετά έκθεση σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις πολλών από τα ερεθίσματα, που, σε μεγάλες συγκεντρώσεις διεγείρουν την ενεργοποίησή τους, όπως οι LPS, το C5a, ο fMLP, το PMA, ιδίως, ο PAF και ο GM-CSF[i]. Τα λευκοκύτταρα είναι γενικά, υπερευαίσθητα σε χαμηλές συγκεντρώσεις πρόσθετων ερεθισμάτων. Τα μερικώς ενεργοποιηθέντα λευκοκύτταρα παρατείνουν την παραμονή τους στο πνευμονικό παρέγχυμα |GM-CSF |

 

[i] Haslett C, Worthen GS, Giclas PC, et al: The pulmonary vascular sequestration of neutrophils in endotoxemia is initiated by an effect of endotoxin on the neutrophil in the rabbit. Am Rev Respir Dis 1987• 136:9