ελαστίνη

Είναι πολυμερές αδιάλυτο μακρομόριο[i]. Κάθε πολυμερής μορφή αποτελείται από υπομονάδες, απόλυτα όμοιων πολυπεπτιδίων που συνενώνονται μεταξύ τους με εγκάρσιες γέφυρες (τροποελαστίνη). Κάθε πολυπεπτίδιο τροποελαστίνης έχει μοριακό βάρος 72000d και περιέχει μεγάλα ποσά ουδέτερων αμινοξέων, όπως η λευκίνη, η προλίνη και η βαλίνη. Όπως το κολλαγόνο, η τροποελαστίνη διαθέτει ρίζες υδροξυπρολίνης, αν και είναι σπανιότερες, αφού αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% των αμινοξέων. Αντίθετα, η τροποελαστίνη, δεν περιέχει υδροξυλυσίνη, μεθειονίνη, κυστεΐνη, ιστιδίνη, τρυπτοφάνη ή υδατάνθρακες. Οι υπομονάδες της τροποελαστίνης συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς μεταξύ των ριζών της λυσίνης. Κατ΄αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται τρείς μορφές τροποελαστίνης, η δεσμίνη, η ισοδεσμίνη και η λυσινολευκίνη[ii][iii]. Η τελευταία ευρίσκεται και στο κολλαγόνο. χωρίς να είναι απόλυτα παραδεκτό, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο μορφές ελαστίνης, τουλάχιστον σε εξωπνευμονικά όργανα. Πιθανολογείται, όμως, ότι οι τύποι των εγκαρσίων δεσμών μεταξύ των ριζών της λυσίνης διαφέρουν σημαντικά στην ελαστίνη του παρεγχύματος, συγκριτικά με την ελαστίνη του υπεζωκότος.