Αναφυλαξία ή αναφυλακτικό shock

Βίαιη αλλεργική απόκριση που οφείλεται στην αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος. βλέπε: αναφυλαξία, απόφραξη ανώτερων αναπνευστικών οδών από φάρμακα