Αναπνοή Kausmaul

Αναπνοή Kusmaul. Πρόκειται περί δυσπνοϊκής, εργώδους αναπνοής, αποσκοπούσα σε αύξηση του αερισμού. Παρατηρείται επί μεταβολικής οξεώσεως, προκειμένου να εγκατασταθεί αντιρροπιστική αναπνευστική αλκάλωση.

.