Αναερόβια αναπνοή

Η χρήση ενός δέκτη ηλεκτρονίων διαφορετικού από το Ο2 για την επίτευξη της οξείδωσης στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και την ανάπτυξη πρωτονιοεγερτικής δύναμης.

βλέπε:

δυσοξία,

αναερόβιες πηγές ΑΤΡ