Χάσμα ανιόντων

Λόγω της επιβαλλομένης ηλεκτρικής ουδετερότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, δε μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του συνόλου των ανιόντων και του συνόλου των κατιόντων. Ως χάσμα ανιόντων, αναγνωρίζεται η (εκ τεχνικού σφάλματος) διαφορά μεταξύ του συνόλου των συνήθως μετρουμένων σημαντικότερων ανιόντων και των συνήθως μετρουμένων σημαντικών κατιόντων.

Χάσμα ανιόντων ορού=μετρηθέντα κατιόντα-μετρηθέντα ανιόντα

βλέπε: χάσμα ανιόντων