Πίεση ελαστικής επαναφοράς

Η πίεση ελαστικής επαναφοράς, που είναι πάντα λιγότερο ή περισσότερο θετική, δηλαδή εκπνευστική, διαμορφώνεται κατά 70% από την επιφανειοδραστική ουσία και κατά 30% από την παραμόρφωση των ελαστικών στοιχείων του πνεύμονος, που τείνουν να συμπτύξουν το παρέγχυμα, καθώς η όποια έκπτυξή του συνεπάγεται ταυτόχρονη παραμόρφωσή των συνδετικών συστατικών του (