Οξειδωτικό stress-έλεγχος στον πνεύμονα

βλέπε: οξειδωτικό stress

Η υψηλή επιρρέπεια των πνευμόνων σε οξειδωτικές βλάβες οφείλεται στην απελευθέρωση πληθώρας οξειδωτικών μορίων και ελευθέρων ριζών Ο2. Στις εξωγενείς πηγές ελευθέρων ριζών συγκαταλέγονται το κάπνισμα, η ακτινοβολία, η έκθεση στο Ο3, η υπεροξία, η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες, καθώς και η λήψη φαρμακευτικών ουσιών. Οι ενδογενείς πηγές οξειδωτικών μορίων περιλαμβάνουν τα κύτταρα της φλεγμονής, τους ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς και τις οξειδάσες (ΝΑDPH).