Ενεργοποίηση λευκοκυττυτάρων, μερική

Παρατηρείται μετά έκθεση σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις πολλών από τα ερεθίσματα, που, σε μεγάλες συγκεντρώσεις διεγείρουν την ενεργοποίησή τους, όπως οι LPS, το C5a, ο fMLP, το PMA, ιδίως, ο PAF και ο GM-CSF. Τα λευκοκύτταρα είναι γενικά, υπερευαίσθητα σε χαμηλές συγκεντρώσεις πρόσθετων ερεθισμάτων. Τα μερικώς ενεργοποιηθέντα λευκοκύτταρα παρατείνουν την παραμονή τους στο πνευμονικό παρέγχυμα...|GM-CSF |