Ενδοθηλιακά κύτταρα και ενδοθήλιο

Το πνευμονικό ενδοθήλιο συνιστά τον εσωτερικό χιτώνα του εκτεταμένου δικτύου των πνευμονικών αρτηριών, τριχοειδών και φλεβών, από το οποίο διέρχεται ολόκληρη η ποσότητα του αίματος πριν προωθηθεί στη συστηματική κυκλοφορία μέσω της αριστερής κοιλίας. Πέραν του ότι επιτρέπει τη διενέργεια ανταλλαγής αερίων με τον αέρα των κυψελίδων, το πνευμονικό ενδοθήλιο έχει πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. Δρα ως ημιδιαπερατή μεμβράνη χωρίζοντας την αέριο από την αιματική φάση, ρυθμίζοντας την ισορροπία

βλέπε ενδοθήλιο.