Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση

Η ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση μιας ουσίας για την αναστολή της μικροβιακής ανάπτυξης. βλέπε: ελάχιστη συγκέντρωση αναστολής