Σύνδρομο Cushing

import_contactsΤο σύνδρομο Cushing |σύνδρομο Cushing| αναφέρεται στην υπερδραστηριότητα της φλοιϊκής μοίρας των επινεφριδίων. Στα κύρια άτια του συνδρόμου Cushing συγκαταλέγονται:
υπερβολική επινεφριδική διέγερση. Προκαλείται από υπερβολική παραγωγή ACTH, η οποία μπορεί να εκκρίνεται είτε από την υπόφυση (:νόσος Cushing) ή εκτόπως (π.χ. ως παρανεοπλασματικό σύνδρομο). 
⁂ Α. Η υπερβολική έκριση ACTH (συνήθως για μη αναγνωρίσιμους λόγους, αν και δεν αποκλείεται να οφείλεται σε αδένωμα της υποφύσεως ή για αυξημένη έκκριση CRH από τον υποθάλαμο που προκαλεί υπερπλασία της υποφύσεως) προκαλεί αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων, που είναι υπεύθυνη γιοα τα 2/3 των περιπτώσεων συνδρόμου Cushing.
⁂ Β. έκτοπη παραγωγή ACTH είτε από ένα καρκίνωμα, ως παρανεοπλασματική νόσος, π.χ., του πνεύμονος, πάγκρεας, νεφροί ή θύμος αδένας, ή από καρκινοειδές, από το οποίο, επίσης, μπορεί να εκκρίνεται CRH (παρανεοπλασματικό σύνδρομα).  
ενδογενής επινεφριδιακή υπερδραστηριότητα. Μπορεί να οφείλεται σε νεοπλασία ή υπερπλασία.
⁂ A. αδενώματα των επινεφριδίων συνλήθως εκκρίνουν μόνο κορτιζόλη, αλλά δεν αποκλείεται η έκκριση ανδρογόνων, επίσης. 
⁂Β. Η αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδόιων, μη εξαρτώμενη από υπερβολική έκκριση ACTH είναι ασυνήθης παραλλαγή του συνδρόμου, η οποία διακρίνεται σε διάφορες μορφές, όπως: i. η μακροοζιδιακή, πιθανόν υποφυσιακής προελεύσεως, στην οποία η οζώδης αλλοίωση εμφανίζεται αργότερα. ii. η μικροοζώδης μορφή, σποραδικά οικογενούς. Από μερικούς θεωρείται ως αυοάνοση πάθηση έναντι των υποδοχέων της ACTH. ιιι. Μιά μορφή που εξαρτάται μαπό την υιοθετημένη δίαιτα, κατά την οποία τα επινεφριδιακά κύτταρα εκφράζουν το ανασταλτικό πεπτίδιο γαστρίνης GIP, που διεγείρει την απελευθέρωση κορτιζόλης.  
Ιατρογενή αίτια.Το ιατρογενές Cushing αναγνωρίζεται μ΄ευχέρεια αν και οι εμφανείς κλινικές του εκδηλώσεις είναι σε σημαντικό βαθμό σποραδικότερες παρ΄ό,τι τα υποκλινμικά αποτελέσματά του, λόγω της καταστολής της καταστολής του άξονος "υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια", που παρατηρείται σε όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν σε μακροπερίοδη βάση κορτικοειδή.

Την  κλινική εικόνα του σ. Cushing  χαρακτηρίζει το πανσελινοειδές προσωπείο, η ευθραυστότητα του δέρματος, με καθιυστέρηση της επουλώσεως και η επιρρέπεια στις λοιμώξεις. Ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία, η οστγεοπόρωαη, η κατάθλιψη, η αμηνόρροια, η υπερτρίχωση, ο καταρράκτης, το γλαύκωμα, η παγκρεατίτις, το μοίδημα, η νεφρολιθίαση, η καλοήθης ενδοκρανιακή υπέρταση, και η υποκαλιαιμία είκναι συνήθη κλινικά ευρήματα, που αναγνωρίζονται σε άλλοτε άλλο βαθμό. Επίσης, η μυοπάθεια των εγγύς μυών, αναγνωρίζεται σποραδικά και, από κοινού με την οστεοπόρωση και την ευθραυστότητα του δέρματος, εντάσσονται σε μεταβολικές αλλοιώσεις. Σημειώνεται, εν τούτοις, ότι μερικές από τις εκδηλώσεις του συνδρόμου C., όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία και η υπερτρίχωση αναγνωρίζονται σε άλλες παθολογικές καταστάσεις, επίσης, όπως, π.χ., στον αλκοολισμό. Σημειώνεται ότι μια εκκρηκτική εγκατάσταση υποκαλιαιμικής αλκαλώσεως, υπερχρωμασία δέρματος και σοβαρή αδυναμία μπορεί να είναια αποτέλεσμα έκτοπης παραγωγής ACTH, από μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονος.

To συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο