Αεραγωγοί, λείες μυϊκές ίνες, νεύρωση

[βλ.: λείες μυϊκές ίνες των αεραωγών] Οι λείες μυϊκές ίνες υφίστανται τον έλεγχο και των δύο κλάδων του ΑΝΣ, η ανατροπή της ισορροπίας των οποίων έχει θεωρηθεί μεταξύ των πλέον σημαντικών αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών του βρογχικού άσθματος. Από τους με