Αγγειοδραστικό πεπτίδιο του εντέρου, vasoactive intestinal peptide, VIP

Η ουσία αυτή απομονώθηκε, ο 1970 από τους Said και Mutt  από το λεπτό έντερο των χοίρων, αλλά είναι ήδη γνωστό, ότι υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στο ουροποιογεννητικό σύστημα, τον εγκέφαλο, τα περιφερικά νεύρα, και τα γάγγλια των θηλαστικών  και μη θηλαστικών. Έχει, επίσης, ανιχνευθεί και στους πνεύμονες, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου υπάρχουν συναθροίσεις μαστοκυττάρων και νεύρων, όπως τα τοιχώματα των βρόγχων, κοντά σε αγγεία. Το VIP προκαλεί χάλαση των λείων μυών των βρόγχων, ασκεί προστατευτική επίδραση κατά της βρογχοσυσπαστικής δράσεως της ισταμίνης, και της PGF2a και διεγείρει τη δραστηριότητα της αδενυλοκυκλάσης. Το VIP προκαλεί χάλαση των λείων μυικών ιμών των βρόγχων, ασκεί προστατευτική επίδραση κατά της βρογχοσπαστικής δράσεως της ισταμίνης  και της PGF2a και διεγείρει τη δραστηριότητα  αδενοκυκλάσης. Ασκεί θετική ινότροπη και χρονότροπη δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα και προκαλεί αγγεοδιαστολή των στεφανιαίων αγγείων.

Ως νευροδιαβιβαστής, το VIP είναι ένα νευροπεπτίδιο, που κωδικοποιείται τόσο στα λεμφικά κύτταρα, ως κυτοκίνη th-2, όσο και στα κύτταρα του νευρικού ιστού,  ως νευροδιαβιβαστής [AG Mathioudakis et al.]. Ως νευροδιαβιβαστής, εμφανίσει ισχυρή βρογχοδιασταλτική [&] ανοσοτροποποιητική και αγγειοδιασταλτική δράση. επιπλέον, ασκεί διάφορες επιδράσεις στο γαστρεντερικό σωλήνα: διεγείρει την έκριση νερού και ηλεκτρολυτών στο γαστρεντερικό σωλήνα, στο παγκρεατικό υγρό και τη χολή, της οποίας διεγίρει την κινητικότητα και την έκριση πεπσινογόνου, προλακτίνης και τη γλοιότητα στον κόλπο. Ορθά, επομένως, οι αγωνιστές του  VIP