MMEF ή FEF25-75%

Περιγράφει το μέγεθος της μέγιστης (μεσο-)εκπνευστικής ροής και είναι η κορυφαία τιμή της μέγιστης εκπνευστικής ροής, υπό την οποία εκπνέεται το μεσαίο ήμισυ της FVC, όπως παραλαμβάνεται από την καμπύλη μεγίστης ροής-όγκου και μετριέται σε l/sec. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η FEF25-75% ή η FEF25-50% είναι πλέον ευαίσθητος δείκτης, παρ΄ό,τι ο FEV1 για τη διάγνωση της αποφράξεως των μικρών αεραγωγών. Εν τούτοις, απουσία ειδικών δεικτών, που μεταβάλονται ταυτόχρονα, και προς τους οποίους θα συγκρίνονταν οι μεταβολές των παραμέτρων εκπνοής, οι μεταβολές στη μέση διαδρομή της εκπνοής, μπορεί να μην είναι αρκετά ειδικές, ώστε να είναι κλινικά αξιοποιήσιμες, και, επομένως, κατά την τρέχουσα τακτική, και τις υποδείξεις ειδικών, ο FEV1, η VC και ο FEV1/VC πρέπει να συνεχίσουν να αναφέρονται ως δείκτες αποφρακτικής εκτροπής. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχει απόφραξη μικρών αεραγωγών με φυσιολογική ή και αυξημένη FEV1/FVC%. Η μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή (ή το κλάσμα της βίαιης εκπνευστικής ροής στο μεσαίο 50% της FVC, FEF25-75%) μπορεί να μειωθεί κάτω από τα κατώτερα όριά της ακόμη και επί φυσιολογικών FVC, FEV1, και FEV1/FVC.
Τα κατώτερα όρια της
FEF25-75% μπορεί να είναι χαμηλότερα των 50% της μέσης προβλεπόμενης τιμής, ώστε καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιούνται τα κατώτερα φυσιολογικά όρια, ορισθέντα μέσω των 95% ορίων αξιοπιστίας της προβλεπόμενης τιμής τους |μεγίστη μεσοεκπνευστική ροή|