Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων -κλινική εικόνα

Συμπτώματα

a. Δύσπνοια. Εισβάλλει οξέως ή προοδευτικά, λίγες ημέρες μετά την ενεργοποίηση του πυροδοτικού μηχανισμού.

 

 Σημεία

a. Ταχύπνοια.
b. Περιφερική αγγειοδιαστολή.
c.  Από  την ακρόαση πνευμόνων: πνευμονικό οίδημα.
d. Κυάνωση μπορεί να μην εμφανίζεται.
e. Άλλα σημεία από την πρωτοπαθή βλάβη - πχ., σήψη.