ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ Β'

διάμεσες πνευμονοπάθειες α' 

ακτινολογικοί τύποι διάγνωση
μεσολοβίδιες παχύνσεις  
δικτυακές  
οζώδεις  
εικόνα θαμβής υάλου