ΧΑΠ - Μονογραφία

© Μαθιουδάκης Γεώργιος MD PhD
Πνευμονολογικό Κέντρο  Αθηνών

εριεχόμενα


βιβλιογραφική ενημέρωση
ΧΑΠ state of the art
|σύνοψη -1
|σύνοψη -2
Γενικά 
Περίληψη
Εισαγωγή
|οξεία βρογχίτις|χρονία βρογχίτις
ΧΑΠ: βραχεία ανασκόπηση 
|ΧΑΠ: αιτιολογία 
|ΧΑΠ: κάπνισμα
|ΧΑΠ: επιπολασμός|
 ΧΑΠ: ανά στάδιο GOLD ανοσολογικές διαταραχές
|ΧΑΠ: κλινικές διακρίσεις 
|ΧΑΠ: Φαινότυποι|
|χρονία βρογχίτις
| πνευμονικό εμφύσημα|
πνευμονικό εμφύσημα και πνευμονική ίνωση|
 πνευμονικό εμφυσήμα+πνευμονική ίνωση
|ΧΑΠ: κλινική εικόνα
|ΧΑΠ: αναδόμηση πάσχοντος πνεύμονος - επιδιόρθωση, 
|αναγέννηση
|ΧΑΠ: βιοδείκτες 
|ΧΑΠ: προγνωστικοί παράγοντες
|ΧΑΠ: μικροί Αεραγωγοί 
|ΧΑΠ: ο ρόλος των μικρών αεραγωγών
μεταβολές της μηχανικής της αναπνοής επί ΧΑΠ
 | ΧΑΠ: παθοφυσιολογία 
|ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ| 
ΧΑΠ: προσυμπτωματικός έλεγχος  (αναθεώρηση 6/2014)|
|ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 1
|μεταβολικό σύνδρομο |
κλινική προσέγγιση
ΧΑΠ: διάγνωση και θεραπεία  ♦♦►(&)
|ΧΑΠ: διαγνωστικά κριτήρια 2 
|ΧΑΠ: εργαστηριακές διακρίσεις|
ΧΑΠ και Συννοσηρότητες
ΧΑΠ: σπιρομέτρηση|
ΧΑΠ: διαταραχές ύπνου
|ΧΑΠ: διατροφή |
ΧΑΠ και περιοδοντίτις 
|ΧΑΠ: δοκιμασία αναστρεψιμότητας|
 ΧΑΠ: δυσλειτουργία σκελετικών μυών
ΧΑΠ: καρδιακή ανεπάρκεια|
⇒ πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί
|ΧΑΠ: πνευμονική καρδία 
|ΧΑΠ ή άσθμα - ένα δυσεπίλυτο κλινικό πρόβλημα
|ΧΑΠ- Υπόθεση φαύλου κύκλου: Χρονία λοίμωξη/εποίκιση των βρόγχων|
ΧΑΠ και βρογχεκτασίες ΙΙ|
duch vs british hypothesis
|ΧΑΠ μεταβολισμός 
| διάκριση παροξύνσεως ΧΑΠ από πνευμονία|
ΧΑΠ: αεραγωγοί: Ιστική αναδιαμόρφωση|
ΧΑΠ: πνευμονικό εμφύσημα 
|η ανοσοπαθολογία της ΧΑΠ
|ΧΑΠ: συνοσηρότητες |
 |ΧΑΠ: κορτικοειδή |
 ΧΑΠ: μελέτες|
 ΧΑΠ: παροξύνσεις
|ΧΑΠ: παρόξυνση αντιβιοτικά 
ΧΑΠ: αντιχολινεργικά|
 |ΧΑΠ ως πολυσυστηματική πάθηση 
|ΧΑΠ: θεραπεία 
διακοπή καπνίσματος
ΧΑΠ: βρογχοδιασταλτικά φάρμακα|
ΧΑΠ: κατευθυντήριες οδηγίες|
ΧΑΠ: η θέση των αντιβιοτικών στη θεραπεία των παροξύνσεων
ΧΑΠ: αποκατάσταση|
ΧΑΠ και ρινίτις
|ΧΑΠ: κατάθλιψη κι ευερεθιστότητα σε ασθενείς με ΧΑΠ 
|μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός 
ΧΑΠ: βιβλιογραφική ενημέρωση
|Οστεοπόρωση 
|ΧΑΠ και σεξουαλική δρασηριότητα 
|ΧΑΠ ως αυτοάνοση πάθηση 
|ΧΑΠ ως εκδήλωση του συνδρόμου χρόνιας συστηματικής φλεγμονής  

Syndicate content