Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ (TRIAGE) ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η υπερκατανάλωση των [συχνά, μάλιστα, ακατάλληλων] διαγνωστικών εξετάσεων είναι γνωστό πρόβλημα στην Α΄βάθμια Περίθαλψη,  που συχνά επιπλέκει το πρόβλημα, αντί να διευκολύνει τη λύση του. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για την υπερβολική συνταγογράφηση διαφόρων φαρμάκων ιδίως για το  καρδιαγγειακό,  το ενδοκρινικό, το αναπνευστικό  και μεταβολικό, αλλά και αντιβιοτικών -που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιλοιμώξεις με ανθεκτικά μικρόβια ή να ενισχύσουν / αναπτύξουν την ανθεκτικότητα άλλων.

Η Τεχνητή  νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό, χρησιμοποιώντας  μοντέλα μηχανικής μάθησης, μέσω των οποίων μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα πολύ ακριβέστερα, από εκείνα των μεμονομένων ιατρών. Προϋπόθεση γι αυτό είναι η καταγραφή διαγνωστικών και λοιπών κλινικών σημειώσεων, που αποτελούν ερμηνείες των συμπτωμάτων και των σημείων της κλινικής εξέτασης, αλλά και εξηγήσεις για την επιλογή παρακλινικών εξετάσεων και της θεραπευτικής αξιοποίησής τους. 

Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης [ΗΔΙΚΑ] που χρησιμοποιείται στη Χώρα μας, μέσω του οποίου συνταγογραφούνται φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, παρέχει διευκολύνσεις καταχωρήσεων κλινικών σημειώσεων, σε ειδική σελίδα 'ιστορικό ασθενούς' οι οποίες παραμένουν αχρησιμοποίητες, επειδή δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος σε επίπεδο, ιδίως, πρωτοβάθμιας Περίθαλψης· αλλά και επειδή δεν έχει αναπτυχθεί κουλτούρα γραπτών ιατρικών εξηγήσεων, περί των αποφάσεων συνταγογραφήσεων τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Έτσι, στο ~100% των συνταγοραφήσεων φαρμάκων ή/και διαγνωστικών εξετάσεων, δεν παρέχονται εξηγήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την οργάνωση      

Μεγάλη, μάλιστα αναλογία απαντήσεων παρακλινικών εξετάσεων δεν αξιοποιούνται ούτε καν γνωστοποιούνται από τους ιατρούς που εντούτοις συνεχίζουν να συνταγογραφούν φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις.