Ιατρική vs βιοϊατρική

Η  ιατρική και η βιοϊατρική είναι συναφή, αλλά διακριτά πεδία της ιατριικής επιστήμης και τέχνης, όπως αυτή διαμορφώνεται σε πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Η ιατρική είναι ένας ευρύς κλάδος που πειρλαμβάνει διάφορες ειδικότητες όπως η εσωτερική παθολογία, η χειρουργική, η παιδιατρική, η εργαστηριακή και απεικονιστική ιατρική. Η βιοϊατρική εστιάζει στη μελέτη των βιολογικών διεργασιών που διέπουν την υγεία και τις αθένειες.  ασχολείται με τη γενετική, μοριακή και κυτταρική  βάση της υγείας και των εκτροπών της καθώς και με την ανάπτυξη νέων θεραπειών και διαγνωστικών και προληπτικών τεχνικών. Έτσι, οι επιστήμονες και οι ερευνητές της βιοϊατρικής χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαλείων και τεχνικών, όπως η μοριακή βιολογία η βιοχημεία και τα ζωικά μοντέλα, για να μελετήσουν τους υποκείμενους μηχανισμούς που ευθύνονται για τις αποκλίσεις της υγείας, τις αρρώστιες, τις οποίες επίσης ορίζουν κατάλληλα και ερευνούν μεθόδους θεραπείας τους.

Συνοπτικά, η ιατρική είναι η πρακτική της πρόληψης - διάγνωσης - θεραπείας και αποκατάστασης ασθενειών στον άνθρωπο, ενώ η βιοϊατρική είναι η μελέτη της βιολογικής βάσης της υγείας και της ασθένειας και η ανάπτυξη νέων θεραπειών. Και τα δύο πεδία συνεργάζονται για να βελτιώσουν την ανθρώπινη υγεία και την κατανόηση του σώματος.

Η βιοϊατρική είναι ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει πολλά υποπεδία, όπως η γενετική, η γονιδιωματική, η βιοχημεία, η μοριακή βιολογία, η φαρμακολογία και άλλα. Ερευνητές και επιστήμονες σε αυτούς τους τομείς μπορούν να εργαστούν σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά περιβάλλοντα, καθώς και στη βιομηχανία ή την κυβέρνηση. Η βιοϊατρική παίζει επίσης ρόλο στην ανάπτυξη νέων ιατρικών τεχνολογιών και θεραπειών, όπως φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Συγκεφαλαιωνονοντας, αποστολή της βιοϊατρικής είναι η βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και η κατανόηση της λειτουργίας του σώματος με τη μελέτη της βιολογικής βάσης της υγείας και των εκτροπών της και την εισαγωγή νέων θεραπειών και τεχνολογιών για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών.
Υπήρξαν πολλοί πρωτοπόροι στον τομέα της βιοϊατρικής που συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της υγείας και των ασθενειών και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και τεχνολογιών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Ο Λουί Παστέρ (1822-1895) ήταν Γάλλος μικροβιολόγος στον οποίο πιστώνεται η ανακάλυψη των αρχών του εμβολιασμού, της παστερίωσης και της μικροβιακής ζύμωσης. Έκανε σημαντική συνεισφορά στον τομέα της βιοϊατρικής μέσω της εργασίας του πάνω στη μικροβιακή θεωρία της νόσου, η οποία υποστηρίζει ότι οι μικροοργανισμοί μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες.
  Ο Robert Koch (1843-1910) ήταν Γερμανός γιατρός και μικροβιολόγος που θεωρείται ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης βακτηριολογίας. Συνέβαλε σημαντικά στον τομέα της βιοϊατρικής μέσω της εργασίας του για την αναγνώριση, την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό των βακτηρίων που προκαλούν ασθένειες όπως η φυματίωση, ο άνθρακας και η χολέρα. 

  Ο James Watson (1928- ) και ο Francis Crick (1916-2004) είναι γνωστοί για την ανακάλυψη της δομής του DNA το 1953, η οποία έφερε επανάσταση στον τομέα της βιοϊατρικής και οδήγησε σε πολλές σημαντικές εξελίξεις στη γενετική και τη γονιδιωματική

  Η Rosalind Franklin (1920-1958) ήταν Αγγλίδα χημικός και κρυσταλλογράφος ακτίνων Χ της οποίας η εργασία σχετικά με τη δομή του DNA έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη της δομής του DNA από τους Watson και Crick.
Η Barbara McClintock (1902-1992) ήταν μια Αμερικανίδα κυτταρογενετετίστρια που συνέβαλε σημαντικά στον τομέα της γενετικής μέσω της εργασίας της σχετικά με το ρόλο των τρανσποζονίων ή «γονιδίων που πηδούν» στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τους πολλούς πρωτοπόρους στον τομέα της βιοϊατρικής που έχουν συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της υγείας και των ασθενειών και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών και τεχνολογιών.